Szkoła KATECHISTÓW parafialnych

Formacja świeckich liderów dla posługi w parafii

Kontynuacja projektu Wydziału Katechetycznego AG we współpracy ze Szkołą Barnaby, pt.
„SZKOŁA KATECHISTÓW”
ZAPISY NA ROK 2023/2024

Szkoła Katechistów Archidiecezji Gdańskiej ogłasza nabór do drugiej edycji. Działanie Szkoły jest adresowane do wszystkich parafii i ma na celu zaktywizowanie wiernych świeckich, którzy pragną włączyć się w organizowanie życia duszpasterskiego, według swojego powołania i różnorodności charyzmatów. Szkoła Katechistów parafialnych ma przygotować kadrę, która wspólnie z duszpasterzami będzie ożywiać życie religijne w swoich parafiach: spotkania modlitewne, katechezy dla dorosłych, przygotowania do sakramentów, itp.

Za nami pierwsza edycja, która jest na etapie rozeznawania i wybierania kandydatów, spośród osób, które w niej uczestniczyli. Od października w każdym miesiącu zaproszona wspólnota wraz z kapłanem podejmowała temat dotyczący różnych odcieni życia duszpasterskiego i nauczania życia wiarą. W ten sposób uczestnicy poznawali tożsamość katechisty (w świetle Antiquum ministerium, motu proprio papieża Franciszka) oraz możliwości różnorodnych działań w parafii. Jednocześnie mieli podejmować współpracę z Księżmi proboszczami, którzy skierowali ich do Szkoły Katechistów.

Cenne wskazówki abp. Tadeusza Wojdy, który z otwartością przygląda się rozwojowi Szkoły, podpowiadały kierunki jej początkowego działania: „Szkoła Katechistów w naszej Archidiecezji to włączenie się w wielkie dzieło katechizacji prowadzonej przez katechistów w całym świecie. Są ich miliony na innych kontynentach. U nas stawiają pierwsze kroki. Ich obecność to opatrznościowa szansa dla Kościoła a więc i dla naszych parafii, aby podjąć formację katechetyczną w parafiach”. W świetle tych słów Metropolity Gdańskiego rozpoznajemy, iż docelowo katechiści mają znaleźć się w każdej parafii naszej archidiecezji.


WSPÓŁPRACA PARAFIALNA Z KATECHISTAMI

Na naszym gruncie jest pewną nowością, ale od dawna istnieje w innych obszarach Kościoła. Przyjmujemy z nadzieją decyzję Franciszka ustanawiającego posługę katechisty.

Katechista jest powołany, ale i wybierany przez Kościół. Podobnie jak przy innych funkcjach, konieczne jest właściwe rozpoznanie kandydata do posługi katechisty. Dopiero wtedy, przy pozytywnych opiniach (zwłaszcza proboszcza), arcybiskup będzie mógł zgodzić się na udzielenie posługi. Katechista otrzyma misję kanoniczną do posługi w parafii w imieniu Kościoła.

Domaga się ciągłego kontaktu, podziału ról w działalności duszpasterskiej i wzajemnego otwarcia. Świeccy patrzą z innej perspektywy, która w połączeniu z kapłańską daje dużo lepsze efekty działań duszpasterskich. Warto wysłuchać nowych pomysłów, ale i z drugiej strony warto, aby katechista poznał sposób funkcjonowania parafii – co dla wielu nie jest oczywiste.

Katechiści są do zagospodarowania, ale nie do wysługiwania się nimi. Współpraca to nie przerzucenie obowiązków, ale wspólne ich podejmowanie. Dlatego kwestia wykształcenia teologicznego, obycia w nauczaniu leżeć będzie po stronie duszpasterza. Oczywiście katechiści zostaną zaproszeni do pogłębiania swojej wiedzy: liczne kursy ewangelizacyjne, szkoły, czy studia teologiczne, to tylko nieliczne z propozycji osobistego rozwoju. Część kandydatów już może wykazać się dokumentami z takiego kształcenia.

Doświadczenie innych diecezji polskich pokazuje, że w przyszłości w naszej archidiecezji posługa katechistów będzie codziennością, dlatego przygotowujemy propozycje takich działań katechetycznych dla parafii, które uwzględnią ich zaangażowanie, np. przygotowanie do sakramentów dzieci i ich rodziców, katecheza dla dorosłych, ewangelizacja parafii, itp.

Ponieważ katechiści mają być współpracownikami duszpasterzy, koniecznym jest, aby do Szkoły zgłaszały się osoby wskazane przez swoich księży proboszczów. Warto wziąć pod uwagę parafian formowanych już w jakichś wspólnotach lub grupach, choć nie jest to obowiązek.

Charyzmat osób świeckich pozwala pełniej spojrzeć na potrzeby tych parafian i osób niepraktykujących, których – siłą rzeczy – duchowni nie widzą w kościołach, a z którymi przebywają na co dzień nasi wierni świeccy.

Ufamy, że ten projekt pozwoli uaktywnić w naszych parafiach odpowiedzialność większej liczby osób świeckich za życie religijne. Co roku będzie można wysyłać nowe osoby, a te z kolei do współpracy zbierać będą następne, itd. Kluczowym jest nasze osobiste zaangażowanie i promowanie tego dzieła.

Motywem utworzenia Szkoły Katechistów nie była obawa przed brakiem kapłanów, lecz pozytywne rozpoznanie charyzmatu osób świeckich w Kościele. Podobne działania podejmują także inne diecezje w Polsce.

PLAN KURSU

Spotkania raz w miesiącu w budynku Instytutu Teologicznego przy parafii NSPJ w Gdyni.

Księża proboszczowie wyznaczają osoby ze swojej parafii (spośród wspólnot, nauczycieli religii, liderów grup, osób niezrzeszonych), z którymi będą współpracować w dziele katechizacji swoich wspólnot parafialnych.

Zajęcia kursu prowadzić będą osoby doświadczone, zaangażowane, duchowni i świeccy ze wspólnot działających już w ten sposób w swoich parafiach.

Katechiści po każdym spotkaniu będą mogli wdrażać poznane treści w swoich parafiach podczas organizowanych katechez i zajęć, we współpracy z duszpasterzami.

PROGRAM RAMOWY

METANOIA – kerygmat, ocena rzeczywistości wiary w parafiach, wartość katechezy domowej

SŁOWO – poznanie praktyczne Pisma Świętego, wdrożenie do Lectio divina, dzielenie się słowem

SAKRAMENTY – udzielanie się Boga w liturgii, organizacja duszpasterska niedzieli

MODLITWA – relacja z Bogiem nad przepisami, sposoby i formy modlitwy, propozycje dla parafii

ŚWIADECTWO – upodobnienie do Chrystusa, głoszenie w trudach codzienności

SŁUŻBA – nauczanie jako posługa miłosierdzia, ewangelizacja rodzin, powoływanie z peryferii duchowych

Rozpoczęcie: 6 października, a następnie w wyznaczone piątki, w godz. 18.45-21.00
(dla umożliwienia praktyki pierwszych piątków rozpoczynamy po Eucharystii, udział prywatny)

TERMINY ZAJĘĆ

Spotkanie wstępne - 6 października, Ks. Krystian Wilczyński, Ks. Andrzej Wiecki
Metanoia - 3 listopada
Słowo - 1 grudnia
Sakramenty - 12 stycznia
Modlitwa - 1 marca
Świadectwo - 5 kwietnia
Służba - 10 maja
Spotkanie ostatnie - 7 czerwca

Informacje: Ks. Krystian Wilczyński, dyr. Wydziału Katechetycznego, xwilczynski@gmail.com

ZGŁOSZENIA przez formularz: https://forms.gle/tr47NdV6Pprx7nkw9 

Koszt kursu wynosi 150 zł/os.

Wpłaty na konto: Fundacja Barnaby BNP Paribas 21 1600 1462 1898 9624 3000 0001
z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe SZKOŁA KATECHISTÓW
Info: kontakt@szkola-barnaby.pl

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 13.00
wtorek, czwartek: 15.00 - 18.00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
105 0.11780595779419