Misja kanoniczna (JAK UZYSKAĆ?)

Instrukcja złożenia wniosku

Na jakiej podstawie jest zatrudniany nauczyciel religii?

Koniecznym warunkiem do zatrudnienia nauczyciela religii rzymsko katolickiej przez dyrektora przedszkola lub szkoły jest imienne pisemne skierowanie do danego przedszkola lub szkoły przez biskupa diecezjalnego. Najczęściej prośbę o takie skierowanie kieruje do wydziału katechetycznego w kurii biskupiej proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Jednak biskup diecezjalny, jako odpowiedzialny za katechizację w diecezji, może skierować katechetę do nauczania religii w konkretnej szkole również niezależnie od prośby proboszcza.
Dyrektor przedszkola lub szkoły bez imiennego pisemnego skierowania do nauczania religii w danej szkole wydanego przez właściwego biskupa nie może zatrudnić danej osoby na stanowisku nauczyciela religii. Przepisy te dotyczą zarówno katechetów świeckich jak i duchownych.


Nauczyciele religii muszą posiadać upoważnienie (missio canonica) od
biskupa diecezjalnego. Cofnięcie tego upoważnienia oznacza utratę prawa
do nauczania religii.
Art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.
(Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318)


Przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego, zwanego dalej nauczycielem religii, wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez:
1) w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego,
2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach.
(Dz.U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.)

(Na podstawie: "Nauczanie religii w przedszkolu i szkole.
Wybrane zagadnienia dydaktyczne i prawne. 
Zamość 2013)

Jak uzyskać misję kanoniczną?

Mając wszystkie uprawnienia (stopień magistra, przygotowanie pedagogiczne i przedmiotowe z teologii przynajmniej w stponiu uczestnika studium podyplomowego) należy:

1. Spotkać się z proboszczem parafii na terenie której znajduje się placówka oświatowa.
2. Skontaktować się z Wydziałem Katechetycznym.
3. PO ROZMOWIE zarejestrować się w systemie katechetycznym naszej Archidiecezji. (UWAGA! Jeśli nauczyciel miał wcześniej konto i ma ono statut 'zablokowane', należy skontaktować się z Wydziałem. NIE TWORZYMY NOWEGO KONTA).
4. Po zarejestrowaniu należy poczekać na zatwierdzenie konta przez administratora (to czynność poprzedzona weryfikacją, dlatego może potrwać dłużej).
5. Na zarejestrowany adres mailowy zostanie wysłany komunikat o aktywacji konta.

6. JAKO PIERWSZE należy uzupełnić dokładnie wszystkie dane w swoim profilu. (NIE dopisujemy "ks.", "o.", "s." przed imieniem. W formularzu jest osobne miejsce na imię zakonne. Osoby konsekrowane za nazwiskiem WPISUJĄ skrót swojego zgromadzenia, np.: "SDB", "OP", itp.)
7. DOPIERO TERAZ w swoim profilu wybieramy "Dodaj misję" i uzupełniamy dane swoje/placówki/parafii wybranej placówki.
8. Zatwierdzamy misję i drukujemy wygenerowany wniosek.
9. Podpisany przez proboszcza wniosek należy dostarczyć do Wydziału Katecehtycznego.
10. Dalsze czynności będą komunikowane na profilu katechety w systemie ISP Katecheci.
11. Kiedy pojawi się komunikat "Zatwierdzona (gotowa do odbioru)" można przyjechać po dokument.

W razie trudności prosimy o kontakt.

Misje wystawiamy na prośbę księdza proboszcza na czas określony lub na czas nieokreślony.
Wydział zastrzega sobie ostateczną decyzję odnośnie okresu trwania misji. Z pośród różnych kryteriów mających na to wpływ ważna jest dobra opinia o nauczycielu, aktywność i uczestnictwo w wydarzeniach formacyjnych.

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 13.00
wtorek, czwartek: 15.00 - 18.00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
112 0.13337707519531