Dokumenty - ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI

2 marca 2018

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2010 r.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22, poz. 181, z późn. zm.) jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy Karta Nauczyciela, przygotowywanym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Proponowane w załączniku do rozporządzenia minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego są wyższe o 7% od kwot obowiązujących od 1 września 2009 r. Zatem przedstawiony w rozporządzeniu wzrost płacy zasadniczej nauczycieli odpowiada siedmioprocentowemu wzrostowi kwoty bazowej dla nauczycieli, zgodnie z przepisami ustawy budżetowej.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2010 r. dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:

- dla nauczyciela stażysty: 2 039 zł (133 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)

- dla nauczyciela kontraktowego: 2 099 zł (137 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)

- dla nauczyciela mianowanego: 2 383 zł (156 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)

- dla nauczyciela dyplomowanego: 2 799 zł (183 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że średnie wynagrodzenia od 1 września 2010 r. dla nauczycieli kształtują się na następujących poziomach:

- dla nauczyciela stażysty: 2 447 zł (160 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)

- dla nauczyciela kontraktowego: 2 716 zł (178 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)

- dla nauczyciela mianowanego: 3 523 zł (230 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)

- dla nauczyciela dyplomowanego: 4 502 zł (294 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

Ustalając powyższe kwoty zachowano dotychczasowe proporcje między wynagrodzeniem zasadniczym i wynagrodzeniem średnim nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Regulacja ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i przez organy administracji rządowej oraz do nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

Rozporządzenie, które zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 21 lipca 2010 r. (Dz. U. nr 131, poz. 885), weszło w życie 1 września 2010 r.

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 13.00;
czwartek: 15.00 - 18.00.

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
72 0.12657690048218