Indeksy Katechizacji Archidiecezji Gdańskiej

13 czerwca 2023

Kierując się dobrem nauczania religii w naszej Archidiecezji, zarówno jakością prowadzonych zajęć, jak i względami prawnymi, dnia 19 stycznia 2010 roku na terenie Archidiecezji Gdańskiej został wprowadzony Indeks Katechizacji, który „jest wewnętrznym dokumentem kościelnym, potwierdzającym uczestnictwo w szkolnym nauczaniu religii. Stanowi świadectwo świadomego wyboru nauki religii przez rodziców i ucznia. Każdy uczeń – posiadacz Indeksu – będzie się nim legitymował wobec władz kościelnych w ramach czynności duszpasterskich, wymagających poświadczenia udziału w katechizacji szkolnej. Chodzi zwłaszcza o przygotowanie do przyjęcia sakramentów i sytuację ubiegania się o funkcję rodzica chrzestnego”. (Zn. akt. IV F/9/2010)

DO POBRANIA:

List Abp. Wojdy do katechetów  Instrukcja wpisów do Indeksu

Indeksy Katechizacji są do nabycia w Wydziale Katechetycznym

PRAKTYCZNE UWAGI DOTYCZĄCE INDEKSU KATECHIZACJI:

1. Indeks obowiązuje uczniów zamieszkałych na terenie Archidiecezji Gdańskiej na wszystkich poziomach nauczania w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych. 

2. Wpis o sakramencie chrztu (str. 2), którego dokonuje właściciel Indeksu lub jego rodzice, nie zastępuje aktu chrztu.

3. Należy zwrócić uwagę na złożenie podpisu przez rodziców (opiekunów prawnych) pod prośbą o objęcie katechizacją ich dziecka (str. 3).

4. Rubryka “UWAGI” (str. 11 i str. 18) służy do zamieszczania następujących informacji, np.:
- data rezygnacji ucznia z nauki religii,
- data powrotu ucznia na lekcje religii (wraz z adnotacją o uzupełnieniu zaległości),
- zmiana szkoły (jeśli zabraknie miejsca pod nazwą i adresem pierwszej placówki),
- nieotrzymanie promocji do następnej klasy,
- zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Kościół Katolicki (dotyczy ucznia niebędącego katolikiem, który z woli rodziców/opiekunów będzie uczestniczyło w lekcjach religii i pragnie posiadać Indeks).

5. Rubryka “Udział w życiu Kościoła” (str. 10 i str. 17) pozwala na odnotowanie przynależności do grona ministranckiego, scholi, ruchów i wspólnot formacyjnych, grup charytatywnych, modlitewnych oraz wolontariatu (wpisu dokonują osoby odpowiedzialne za daną formację).

6. W rubryce “WIZYTA DUSZPASTERSKA” (str. 19 - 20) odnotowuje się datę tejże wizyty wraz z podpisem duszpasterza.

7. Po zakończeniu każdego semestru uczeń składa Indeks u katechety w celu poświadczenia przebiegu nauki.

8. Nauczyciele religii powinni zaopatrzyć się w osobistą pieczątkę, którą wraz z własnoręcznym podpisem będą potwierdzać wpisy w Indeksie.

9. Należy uwrażliwić rodziców oraz dzieci i młodzież na poszanowanie Indeksu jako ważnego dokumentu, mającego służyć przez lata formacji katechetycznej i przygotowania do przyjęcia sakramentów.

10. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży indeksu uczeń może otrzymać duplikat, biorąc na siebie obowiązek ponownego uzyskania wymaganych wpisów.

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 13.00
wtorek, czwartek: 15.00 - 18.00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
109 0.095263004302979