Konkurs 'Pasjonująca lekcja religii'

13 czerwca 2022

Warszawa, 7 czerwca 2022 r.

Rusza II. edycja konkursu „Pasjonująca lekcja religii”

Jesteś nauczycielem religii/katechetą w dowolnego typuszkole? Masz głowę pełną pomysłów, którymi pragnieszzarażać innych? Ogólnopolski Konkurs pn. „Pasjonującalekcja religii” jest stworzony dla Ciebie. Przygotuj i prześlijna wskazany przez organizatora – Fundację InstytutEdukacja Pro Futuro – adres, autorski scenariusz zajęći daj sobie szansę wygrania jednej z atrakcyjnychnagród. Termin nadsyłania prac konkursowychupływa 10 września br.

Zbudowani sukcesem premierowej odsłony Konkursu, postanowiliśmy nadać naszej inicjatywie charakter cykliczny – mówi Łukasz Tafelski, z Fundacji Instytut Edukacja Pro Futuro. – W przekonaniu, co do słuszności powziętej decyzji, utwierdzają nas liczne, a docierające wprost ze środowiska katechetów, wyrazy wsparcia i sympatii dla naszej propozycji. A niewątpliwym świadectwem, unaoczniającym zapotrzebowanie, na temu podobne przedsięwzięcia, jest także protekcja zacnego grona patronów z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Wojciechem Osialem, przewodniczącym Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski na czele – dodaje, zdradzając motywacje dla kontynuowania zainicjowanej w ubiegłym roku idei.

Cele konkursu

Konkurs został ustanowiony w celu:

 • zainspirowania nauczycieli religii/katechetów do podejmowania trudu przygotowywania autorskich scenariuszy zajęć lekcji religii;

 • pozyskania materiałów do publikacji zawierającej scenariusze dla uczniów wszystkich typów szkół;

 • wyłonienia najciekawszych i najbardziej angażujących pomysłów (scenariuszy) na przeprowadzenie 45-minutowych lekcji religii, dedykowanych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Jak wziąć udział?

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie, jest stworzenie scenariusza 45-minutowych zajęć lekcyjnych, przygotowanego zgodnie z określonymi w regulaminie Konkursu wytycznymi, a następnie przesłanie go wraz innymi wymaganymi przez organizatora dokumentami – w nieprzekraczalnym terminie 10 września br. – na adres religia@edukacjaidialog.pl. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

Adresaci konkursu

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli religii/katechetów, ale jest też otwarty dla osób związanych z instytucjami oświatowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami, które w swojej działalności zajmują się oświatą oraz kulturą, zlokalizowanymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ocena prac konkursowych

Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa, która oceni zgłoszone scenariusze w oparciu o m.in. następujące kryteria:

 • poprawność merytoryczną i metodyczną;

 • zgodność z obowiązującą podstawą programową;

 • precyzja i spójność wypowiedzi;

 • poprawność językowa;

 • adekwatność w doborze treści, środków dydaktycznych i metod;

 • sposób prezentacji problematyki.

Nagrody

Wyłonienie przez komisję konkursową laureaci uhonorowani zostaną następującymi nagrodami:

 • I miejsce – opublikowanie scenariusza i nagroda pieniężna o wartości 800 PLN;

 • II miejsce – opublikowanie scenariusza i nagroda pieniężna o wartości 600 PLN;

 • III miejsce – opublikowanie scenariusza i nagroda pieniężna o wartości 400 PLN.

Rekomendowane przez komisję konkursową a nienagrodzone scenariusze, również zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Edukacja i Dialog” oraz w ewentualnej (o ile liczba nadesłanych prac będzie wystarczająca, a ich jakość zadowalająca) antologii prac konkursowych.

Patroni

Patronat honorowy nad Konkursem sprawują:

 • Ksiądz Biskup Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 • Ksiądz dr Marcin Wojtasik, przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

 • Ksiądz kan. dr Jan Doppke, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej

 • Ksiądz dr Michał Borda, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Sosnowieckiej

 • Ksiądz dr Michał Kania, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Krakowskiej

 • Ksiądz prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik, dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich

Kurii Diecezjalnej Bydgoskiej

 • Ksiądz kan. prof. UWM dr hab. Adam Bielinowicz, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Olsztyńskiej

 • Ksiądz kan. dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziały Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej

 • Ksiądz dr Mariusz Szypa, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej

 • Ksiądz prof. UŚ dr hab. Roman Buchta, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Katowickiej

 • Ksiądz dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej

 • Ksiądz kan. dr Łukasz Przybylski, dyrektor Wydziały Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

 • Ksiądz Tadeusz Hryhorowicz, moderator Sekcji Szkolno-Katechetycznej Kurii Diecezjalnej Gliwickiej

 • Pani Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty

 • Pani Małgorzata Bielang, Pomorski Kurator Oświaty

 • Pani Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty

 • Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty

 • Pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty

 • Pan Waldemar Flajszer, Łódzki Kurator Oświaty

 • Pan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

 • Pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty

 • Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty

 • Pan Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Patronat medialny nad Konkursem objęli:

 • Katolicka Agencja Informacyjna,

 • Gość Niedzielny”

 • Niedziela”

 • W drodze”

 • Miłujcie się!”

 • Adeste”

 • Radio „Anioł Beskidów”

 • Radio „Emaus”

 • Radio „Fara”

 • Radio „Rodzina” (Wrocław)

 • Katolickie Radio Zamość

 • Radio „Doxa”

 • "VIA" Katolickie Radio Rzeszów

 • Radio Jasna Góra

Szczegółowe informacje

www.pasjonujacalekcjareligii.pl

 

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 13.00;
czwartek: 15.00 - 18.00.

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
71 0.11315894126892