Słowo Pana Wojciecha Książka skierowane do katechetów

16 stycznia 2018

Należałem do osób, które popierały powrót „Religii” do szkół. Stało się to w 1990 roku, gdy premierem był Tadeusz Mazowiecki, na mocy decyzji ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej prof. Henryka Samsonowicza i zastępczyni - dr Anny Radziwiłł, z którą miałem okazję współpracować na przełomie wieków, gdy sam przez 4 lata byłem wiceministrem edukacji. Mam dla obu tych osób wiele szacunku. 

A dlaczego popierałem? Szkołom wówczas, ale i obecnie potrzebne było wzmocnienie jej roli wychowawczej. Wzmocnienie refleksji na temat duchowości młodych ludzi, świata wartości, znaczenia rodziny. Szkoła miała być taką wspólną przestrzenią wiedzy, myśli, ale i duchowości. Żeby uznać bliskość, przenikanie się tego co religijne w człowieku z tym, co świeckie. Szkoła jako pomost między sacrum a profanum w nas. Wreszcie, obecność katechety, księdza, siostry zakonnej w szkole mogła i może pozytywnie wpływać także na klimat w gronie pedagogicznym. Polskiemu nauczycielowi, a są nimi także katecheta, siostra zakonna, ksiądz, było i potrzebne jest wsparcie. Nie każdy wie, że po łacinie „minister”, to znaczy: „sługa, służący” Jak patrzymy wstecz, było różnie z wypełnianiem treścią tych słów. 

Po 27 latach od powrotu „Religii” do szkół (a usunięto ją ze szkół w 1959 roku) zdarzają się oceny różne, także stojące na stanowisku, iż nauczanie religii w salce katechetycznej przy kościele było lepszym rozwiązaniem. Odnosząc się do obecnego stanu trzeba widzieć wiele dobra, jakie niesie obecność katechety w szkole. Trzeba za ten wielki, codzienny wysiłek, a jest on często mało spektakularny, serdecznie podziękować.

W Biuletynie Sekcji na str. 8 zamieściliśmy kilka maksym. Są wśród nich słowa – apel Świętego JP II: „Europo, wróć do swoich korzeni”. Są one kluczowe dla trwania cywilizacji europejskiej. Także polskiej szkole potrzebne jest oparcie na wartościach, one powinny być jej fundamentem. Wyniki nauczania, proces kształcenia są ważne, ale równie ważne są działania formacyjne, budujące osobowość – tożsamość, wrażliwość, mądry patriotyzm młodego człowieka. Także wspólna z nim odpowiedź na pytania: „Kim jestem”?, „Jak mam żyć w jakże trudnym XXI wieku?”.  

W tym przypinaniu mu skrzydeł do lotu w dorosłe życie wielką rolę może odegrać także Kościół, wiara, religia i katecheta w szkole. I takich dobrych efektów formacyjnych, a także poczucia satysfakcji ze swych oddziaływań kształcąco-wychowawczych, w imieniu NSZZ „Solidarność”  - wszystkim nam w 2018 roku życzę.

 

Wojciech Książek
(Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, w latach 1997-2001 wiceminister Edukacji Narodowej).

ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1
80-330, Gdańsk
58 552-43-25
katechetagda@gmail.com

Godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00 - 13.00;
czwartek: 15.00 - 18.00.

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
76 0.29183316230774